27 август, 2008

Етичен кодекс на българските медии, и как той (не) се спазва от БТВ

Има едно нещо, наречено "Етичен кодекс на българските медии". Той няма задължителен характер, обхваща по-скоро моралните шаблони, които би трябвало да се следват при работата с информация и нейното отразяване. По дефиниция не съществува медия, която да успява да спази всичко описано в кодекса, но старанието поне да няма груби нарушения на медийния морал говори до колко една медия е надежден източник на информация.

Събитията напоследък около лицата Максим Стависки и Красимир Горсов, и телевизията БТВ (имаща самочувствието на "най-гледана") накараха много хора да се замислят. А в по-лошия случай зомбирането е дало резултат и някои не са се замислили. Нямам намерение да коментирам случая с Горсов, достатъчно хора го направиха вече. Много по-интересна ми беше "новината", която БТВ излъчи, както и последвалата от страна на телевизията реакция към реакциите на незомбираните зрители. Те не бяха малко, и реакциите им бяха красноречиви - как е възможно най-гледаната телевизия в страната да си позволява подобна гавра с подписан от нея документ, пък и бил той необвързващ юридически.

Нека конкретизираме каква част от Етичния кодекс на българските медии нарушиха от БТВ само чрез този си репортаж:
Точка 1.1 заедно с всички (6 на брой) подточки, където се говори за точност на предоставяната информация.
Точки 1.3.1 и 1.3.4, където се говори за достоверните източници на информация, и начина на представяне на информация, която не е проверена.
Точка 2.3.1, тъй като не зачитат личната неприкосновеност на лицата.
Изключително искам да наблегна върху точки 2.3.3 и 2.3.5, които не се спазват системно.
Точка 2.6.1, която е основополагаща и за правораздаването - всеки е невинен до доказване на противното. БТВ много се постараха да вменят вина в конкретния случай.
Точка 2.6.5 гласи: Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес. Всеки сам може да прецени доколко това обещание бе спазено в случая "Стависки".
Цялата точка 3 предизвиква единствено усмивки, тъй като се отнася до редакционната независимост от политически, икономически и фирмени интереси и влияния.

След всичко това се питам, защо останалите медии търпят подобно поведение от колегите си? При грубото нарушаване на етичен кодекс, пък било то и в България, би трябвало да има някаква реакция от останалите подписали по този кодекс. Къде са те сега? Или може би смятат, че това което се случи е нормално, оправдано или от обществен интерес? И ще има ли учудени, с изключение на медиите, когато при последвали доклади на световни организации се окаже, че България е паднала дори още по-ниско в класацията по независимост на медиите.
---

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Добре дошли в тролосферата.