19 май, 2008

Митът "християнски ценности"

Заблужденията, които се ширят като дефиниция на така наречените "християнски ценности" са твърде много. Лошо впечатление прави упоритото мълчание в публичното пространство и отказа въпросните заблуждения да бъдат развенчани ако не веднъж завинаги, то поне да бъде направена крачка в това отношение. На базата на митовете за ценностите се развива широка политическа, социална и псевдо-морална полемика, като неволно (или не съвсем) се разпространява религиозна пропаганда.

В какво точно обаче се състоят разпространяваните неистини. На първо място, "християнските ценности" (според дефиницията придобила гражданственост) изобщо не са християнски, нито дори принадлежат на която и да е религия. Те са съществували много преди членовете на една малка секта в границите на Римската империя да започнат да рисуват риби по гърдите си, за да се познават един друг. Съществено се бъркат понятията "християнски" и "семейни" ценности, а те далеч не са взаимозаменяеми. Семейните ценности са точно онези донякъде консервативни морални и социални схващания, донякъде интуитивни но и отчасти различаващи се в различните краища на света. Тук се включват моралът, геополитическите, социалните и културните особености, произтичащи от най-дълбокото минало на всяка култура, етнос или общество. Точно тези особености формират ценностите, няма как те да са привнесени по мисионерски път ... от някъде.

Не е възможно ценностите да са привнесени отвън по една проста причина - почти всяко религиозно течение узурпира съвпадащите по територия особености на морала и ги обявява за свои. Изключение от тази практика правят само някои от източните учения, които технически погледнато не са религии. С развитието на християн-демокрацията, политическите партии започват да използват реторика, която често включва понятието "християнски ценности". Така в началото на 20-ти век политиката de facto легитимира узурпацията на ценности от страна на църквата, и което е по-лошо: популяризира ценностите под това название. Днес християн-демокрацията вече няма нищо общо с религията, а аргумента "християнски ценности" се среща в посланията на много политически партии.

Защо се мълчи по въпроса за тази, а и не само тази, историческа несправедливост, мога само да гадая. Но с оглед безобразията, които върши организацията "българска православна църква", мисля че е крайно време историческите истини да започнат да се обсъждат.
---

1 коментар:

  1. И аз понякога се бунтувам срещу безотговорната употреба на термина "християнски ценности". Наистина, когато хората не са разсъждавали върху идеята за "ценностите", а просто са живеели по християнски, те са имали много по-"ценен" живот. "Ценностите" са възможни само когато вярата се изгуби.

    В християнството има една-едничка ценност - Самият Христос. Всичко останало са полезни (а понякога и неполезни, уви) странични ефекти, резултат от опита на културите да вградят тази основна "ценност" в падналия свят.

    Малко некоректно е обаче желанието ти да обобщиш нещата в посока "ценностите нямат нищо общо с религията". За някои култури и ценности сигурно си прав, но има и такива, които са били изцяло преобразени именно от християнството. По този въпрос бих ти препоръчал книгата на Г. К. Честъртън "Вечният човек". Поздрави.

    ОтговорИзтриване

Добре дошли в тролосферата.